Gmina GoleniówUprzejmie informujemy, iż w związku z przeniesieniem obsługi systemu informatycznego EWIDENCJI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI z PGK Sp. z o. o. w Goleniowie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie nastąpiła zmiana trybu składania e-deklaracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6m, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)) deklaracje elektroniczne można składać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie za pośrednictwem platformy ePUAP (http://epuap.gov.pl). Formularz elektroniczny musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym profilem zaufanym.
Tryb uzyskania bezpłatnego profilu zaufanego opisany jest szczegółowo na stronie internetowej elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc)

Ponadto deklaracje w formie tradycyjnej (papierowej) nadal mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie przy ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub listownie za pośrednictwem poczty.
Formularze papierowe można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego urzędu lub do wydruku ze strony internetowej http://eboi.goleniow.pl/.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z

Biurem Obsługi Interesanta
Bezpłatna infolinia: 0 800 69 69 01
Tel. 91 46 98 254
Tel. 91 46 98 268